Tłumaczenia pisemne - MS

 Małgorzata Starzyńska 

 tłumacz przysięgły języka niemieckiego 

Przejdź do treści

Menu główne:

Tłumaczenia pisemne

Wycena
Tłumaczenia pisemne:   
Strona obliczeniowa tłumaczenia przysięgłego  wynosi 1125 znaków drukarskich (ze spacjami) dokumentu przetłumaczonego.
Każda rozpoczęta strona liczona jest jako cała.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego