Oferta - MS

 Małgorzata Starzyńska 

 tłumacz przysięgły języka niemieckiego 

Przejdź do treści

Menu główne:

OfertaPisemne tłumaczenia poświadczone (uwierzytelnione pieczęcią tłumacza przysięgłego) oraz zwykłe
• prawo: orzeczenia sądowe, zaświadczenia o niekaralności, opinie prawne, akty urodzenia, małżeństwa, zgonu i notarialne, korespondencja sądowa w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych, świadectwa i dyplomy, dokumenty samochodowe i inne;
• finanse: sprawozdania finansowe, raporty okresowe, zeznania podatkowe i inne;
• ekonomia i handel: umowy prywatne, handlowe,  dokumenty firmy, formularze, korespondencja handlowa, faktury, rozliczenia podatkowe i inne.
• technika: instrukcje montażu, obsługi, konserwacji, specyfikacje techniczne, dokumenty spedycyjne, strony internetowe, karty produktów, certyfikaty, dopuszczenia, dokumentacje ubezpieczeniowe, zgłoszenia patentowe, karty bezpieczeństwa i inne;
• marketing i reklama:  foldery reklamowe, katalogi, broszury, strony internetowe i tym podobne;
• publicystyka: artykuły prasowe, przewodniki turystyczne i tym podobne;

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego